Motos / DOTACJE UE

DOTACJE UE

GJK STYLING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit w GJK STYLING Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstwa działającego na terytorium Polski i dotkniętego negatywnymi skutkami brexit, do nowej pobrexitowej rzeczywistości. Projekt służy utrzymaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo poprzez finansowanie rekompensat za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem.

 

Wartość ogółem projektu 44 213,55 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 44 213,55 EUR