Motos / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego MOTOS.PL staje się:

GJK Styling Sp. z o. o. z siedzibą w Głuszycy ul. Sienkiewicza 83, 58-340 Głuszyca, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 562133 NIP 8862987296 REGON 361748339 adres poczty elektronicznej: biuro@motos.pl numer telefonu kontaktowego: 746633330

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, możesz udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od GJK Styling Sp. z o.o. w Głuszycy, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane/Informacje o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub stronę trzecią:

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez GJK Styling Sp. z o.o. z siedzibą w Głuszycy:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

prawo żądania sprostowania danych;

prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw GJK Styling Sp. z o.o. udostępnia następujące kanały komunikacji:

forma pisemna

Adres: MOTOS, ul. Wrocławska 113, 58-306 Wałbrzych

poczta elektroniczna

Adres email: biuro@motos.pl

Informacje o odbiorcach danych osobowych/kategorii odbiorców:

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

wyrazisz dobrowolna zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.

Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy, podmioty świadczące na rzecz GJK Styling Sp. z o.o. usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, elektronicznych lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące lub leasingujące, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, podwykonawcy, dostawcy, dostawcy systemu ankiet opiniujących, jak również – w przypadku takiej konieczności – dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze, z którymi Administrator współpracuje

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania:

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej:

GJK Styling Sp z o.o. nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy:

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.